HISTÒRIA

1967

L'entitat va sorgir d'una secció de la Unió Excursionista de Vic l'any 1967. Tal com consta en els nostres arxius, la primera acta es va redactar després d'una reunió en la que es destacava la seva autonomia com a club independent.
La comissió organitzadora de la raó social Club Esquí Vic d'aquell 2 de novembre de 1967 estava formada per: Ramon Orriols, Ramon Serra, Pere Ripoll, Enric Costa, Miquel Soldevila, Andreu Roca, Miquel A. Serra i David Serra ordre dels assistens segons consta a l'acta número 1. Van ser aquestes persones les que van escollir en aquell moment, com a local provisional, el bar restaurant 'Can Solé', situat a la rambla Passeig de Vic. En aquella mateixa reunió es va acordar de recaptar socis amb una quota de 15 pessetes i sortejar els deu primers números de soci entre els assistents.
El 29 de novembre de 1967 hi va haver una oferta per part de la Unió Excursionista de Vic de cedir part del seu local al club. Finalment, i per raons diverses, s'accepta la proposta. En una altra sessió del dia 6 de desembre del mateix any, es procedeix a elegir la primera junta directiva del Club Esquí Vic, essent escollit com a president el Sr. Ramon Orriols, vicepresident el Sr. Ramon Serra, secretari el Sr. Miquel Àngel Serra i vocals els Srs. Enric Costa, Antoni Anguera, Francesc Jiménez i Andreu Roca.
Una vegada constituïda la primera junta, el Club Esquí Vic esdevé una entitat formal.

  >  Veure galeria de fotografies històriques